Applicatie- en mediaontwikkelaar, 2e druk

Bij de 2e druk

Het boek is ten opzichte van de 1e druk geactualiseerd en er zijn wat onduidelijkheden in terminologie weggenomen.

De actualisering loopt vooruit op de verwachte aanpassingen in het kwalificatiedossier. Daarin staat nu nog de watervalmethode centraal. Daarnaast wordt in deze druk ook aandacht gegeven  aan Agile, Scrum en prototyping. In hoofdstuk 4 over Het projectplan vervalt de paragraaf over Prince 2 en wordt hiervoor in de plaats de taken en rollen van een projectteam uitgebreid behandeld. Het hoofdstuk over Testen (vaak een ondergeschoven onderwerp) is uitgebreid en voorzien van een structurele aanpak van het opzetten van een testrapport.

Het boek

Als applicatie- en mediaontwikkelaar staat coderen centraal. Of dat nu HTML/CSS, Javascript, PhP, C# of Java is, coderen neemt het grootste deel van het werk in beslag. Toch is coderen op zich niet het belangrijkste van het werk van een applicatie-ontwikkelaar. Het belangrijkste is dat je een product kunt leveren waar een klant blij van wordt. Daarvoor is meer nodig dan coderen alleen. Om te beginnen moet de behoefte van een klant vastgesteld worden. Vaak heb je een klant die niet weet wat mogelijk is. Soms weet de klant zelfs niet wat hij wil. Het vraagt inzicht in mogelijkheden en vaardigheid om dit van een klant te weten te komen. Vervolgens moet er een ontwerp worden gemaakt. Afhankelijk van de ontwikkelmethodiek zul je over vaardigheden moeten beschikken om de juiste documenten op te leveren. Soms documenten voor de klant die niets begrijpt van software-ontwikkeling, soms voor collega’s die mee moeten werken aan de realisatie.

Coderen is een vaardigheid waar heel veel tijd in gaat zitten, ook om dit goed aan te leren. Zelfs een goede applicatie- en mediaontwikkelaar maakt fouten: syntaxfouten, fouten tegen de taalregels of logische fouten. Software waar fouten in zitten of software die fout werkt kan niet opgeleverd worden. Daarom behoort het ook tot je taak de testen goed op te zetten en goed uit (te laten) voeren.

Dan komt het moment dat gebruikers met de software moeten gaan werken. De implementatie moet voorbereid en begeleid worden. Ook dit vraagt weer kennis en vaardigheid die je jezelf eigen moet maken. Het opzetten en evalueren van een implementatietest is belangrijk.

Nadat de software is opgeleverd komt de fase van gebruik en beheer. Afhankelijk van wat er met de klant is afgesproken, in het service level agreement, zullen er zaken geregeld en uitgevoerd moeten worden. Hierbij is het van belang dat alles conform de protocollen verloopt en dat alles netjes wordt gedocumenteerd.

Over deze onderwerpen gaat dit boek. Coderen komt in de andere boeken in deze serie ruim aan de orde.

Prijs: 
27,50
ISBN: 
978 90 5752 378 6
Auteur: 
Hans van Rheenen
Aantal pagina's: 
192
Jaar van verschijnen: 
2018
Boekcategorie: 
Applicatieontwikkeling

Beschikbaar materiaal