Beroepsgericht Nederlands voor ICT, niveau 4

Beroepsgericht Nederlands voor ICT, niveau 4

Het boek 'Beroepsgericht Nederlands voor ICT' is geschikt als lesmateriaal voor MBO CIT. Dit boek is bedoeld voor het beroepsgerichte Nederlands van de MBO-ICT-opleidingen op niveau 4. In het beroepsbeeld van deze ICT-opleidingen speelt Nederlands een belangrijke rol.

De inhoud van het boek sluit volledig aan bij Nederlands niveau 3F, waarnaar de niveaus in het kwalificatiedossier verwijzen. Alle onderdelen uit het kwalificatiedossier komen aan bod voor zover het Nederlands betreft. In tegenstelling tot het generieke Nederlands richten wij ons in het beroepsgerichte Nederlands niet op de taal-technische regels, spelling of grammatica, maar op hoe de student het Nederlands gebruikt en toepast in zijn beroep.

Prijs: 
€ 27,50
ISBN: 
978 90 5752 336 6
Auteur: 
Ron de Graaf
Aantal pagina's: 
208
Jaar van verschijnen: 
2016
Boekcategorie: 
Generiek