Beroepsgericht Rekenen voor ICT, niveau 4

Beroepsgericht Rekenen voor ICT, niveau 4

Dit boek is bedoeld voor de MBO-ICT-opleiding niveau 4; het verbindt het rekenen aan de belevingswereld van de studenten aan een ICT-opleiding. Daar waar mogelijk wordt in dit boek het rekenen behandeld vanuit de beroepscontext of aan de hand van ICT onderwerpen.

Het boek is gemaakt op basis van het Referentiekader Rekenen zoals geformuleerd door de commissie Meijerink. De beide delen 2F en 3F, behandelen elk de bijbehorende rekenvaardigheden zoals die in het Referentiekader Rekenen zijn beschreven. Het Referentiekader is opgenomen in de kwalificatiedossiers vanaf 2010.

In dit boek is er voor gekozen om veel opdrachten aan te bieden, naast een uitleg over de rekenkundige achtergrond. Sommige rekenkundige bewerkingen komen in de ICT niet of nauwelijks voor. In die gevallen hebben we gekozen voor een algemene situatie. Waar mogelijk hebben we wel een link met ICT gelegd.

Prijs: 
€ 27,50
ISBN: 
978 90 5752 337 3
Auteur: 
Ron de Graaf, Hans van Rheenen
Aantal pagina's: 
182
Jaar van verschijnen: 
2016
Boekcategorie: 
Generiek