Burgerschap voor ICT

Burgerschap voor ICT

Dit boek is bedoeld als lesmateriaal voor alle MBO ICT-opleidingen, ongeacht het niveau. Het verbindt de burgerschapscompetenties aan de belevingswereld en de beroepstypering van deze opleiding. Dat beeld wordt dan ook weerspiegeld in alle hoofdstukken. We hebben ervoor gekozen veel praktisch uitvoerbare opdrachten te maken. Denk bijvoorbeeld aan het inleven in de situatie van een directeur die moet kiezen wie er ontslagen wordt. Sociale verzekeringen, politiek, rechtsorde, waarden en normen, organisaties en de multiculturele samenleving komen op deze manier aan bod. De student kan zich zo voorstellen hoe de uitvoering in de praktijk is.

Het boek volgt de lijn en indeling van het document (Kwalificatie-eisen) Loopbaan en Burgerschap. We behandelen met name de burgerschapsdimensies uit dat document.

Prijs: 
€ 32,50
ISBN: 
978 90 5752 322 9
Auteur: 
Ron de Graaf
Aantal pagina's: 
296
Jaar van verschijnen: 
2016
Boekcategorie: 
Generiek

Beschikbaar materiaal