Databaseontwikkeling met Access

Databaseontwikkeling met Access

Bij het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen (letterlijk twee belangrijke kerntaken van ICT- en mediabeheer, maar zeker ook relevant bij applicatieontwikkeling) zijn er verschillende toepassingen. In het geval van Databases is gekozen voor Access.

In dit boek is gestreefd naar een praktische benadering van de informatie- en gegevensanalyse. De student kan met dit boek over Access zelfstandig de opdrachten maken en daarvoor terugvallen op de eerder behandelde theorie. De docent kan als begeleider optreden, maar als hij dat verkiest ook klassikaal de theoretische onderdelen behandelen.

Aan het einde van dit deel moet de deelnemer in staat zijn zelfstandig een eenvoudige probleemanalyse uit te voeren en deze uit te werken in een werkende, gebruikersvriendelijke, relationele databasetoepassing.

 

Prijs: 
35,00
ISBN: 
978 90 5752 329 8
Auteur: 
Ben Groenendijk
Aantal pagina's: 
463
Jaar van verschijnen: 
2016
Boekcategorie: 
ICT- en mediabeheer
Applicatieontwikkeling