Hardware voor ICT-support, incl. electrotechniek, 2e druk

Het boek 'Hardware voor ICT-support' is bedoeld als lesmateriaal voor het MBO en gaat over het installeren en onderhouden van hardware. Het boek is opgebouwd uit vijf delen:

  • Deel 1: De computer
  • Deel 2: Processorgestuurde devices
  • Deel 3: Randapparatuur
  • Deel 4: Internet of Things (IoT)
  • Deel 5: Elektrotechniek
  • Deel 6: Behandelen van incidentmeldingen

Deel 5 Elektrotechniek bereidt je voor op het onderdeel elektrotechniek van de kennisexamentoets.

Deze tweede druk herstelt een aantal fouten uit de eerdere uitgave en is geactualiseerd met Deel 4 over Internet of Things (IoT).

Prijs: 
30,00
ISBN: 
978 90 5752 395 3
Auteur: 
Hans van Rheenen
Aantal pagina's: 
296
Jaar van verschijnen: 
2019
Boekcategorie: 
ICT-Support