Hardware voor ICT-support, incl. electrotechniek, 2e druk

Het boek 'Hardware voor ICT-support' is bedoeld als lesmateriaal voor het MBO en gaat over het installeren en onderhouden van hardware. Het boek is opgebouwd uit vijf delen:

  • Deel 1: De computer
  • Deel 2: Processorgestuurde devices
  • Deel 3: Randapparatuur
  • Deel 4: Elektrotechniek
  • Deel 5: Behandelen van incidentmeldingen

Deel 4 Elektrotechniek bereidt je voor op het onderdeel elektrotechniek van de kennisexamentoets.

Deze tweede druk herstelt een aantal fouten uit de eerdere uitgave en is geactualiseerd met een hoofdstuk over Internet of Things (IoT).

Prijs: 
€ 30,00
ISBN: 
978 90 5752 395 3
Auteur: 
Hans van Rheenen
Jaar van verschijnen: 
2019
Boekcategorie: 
ICT-Support