Hardware voor ICT-support, incl. elektrotechniek

Hardware voor ICT-support, incl. elektrotechniek

Het boek 'Hardware voor ICT-support' is bedoeld als lesmateriaal voor het MBO en gaat over het installeren en onderhouden van hardware. Het boek is opgebouwd uit vijf delen:

  • Deel 1: De computer
  • Deel 2: Processorgestuurde devices
  • Deel 3: Randapparatuur
  • Deel 4: Elektrotechniek
  • Deel 5: Behandelen van incidentmeldingen

Deel 4 Elektrotechniek bereidt je voor op het onderdeel elektrotechniek van de kennisexamentoets.

Belangrijk naast dit boek zijn de vrij toegankelijke, digitale praktijkopdrachten. Deze bieden de mogelijkheid om de lesstof in de praktijk toe te passen.

Prijs: 
€ 30,00
ISBN: 
978 90 5752 324 3
Auteur: 
Hans van Rheenen
Aantal pagina's: 
272
Jaar van verschijnen: 
2016
Boekcategorie: 
ICT-Support