ICT Security, 5e druk

Het leerboek ICT Security is geschikt als lesmateriaal voor MBO ICT. Het is een complete leermethode waarmee iedereen die werkzaam is in de ICT zich stapsgewijs de vereiste theoretische kennis eigen kan maken. Aan de hand van een uitgelezen reeks in een veilige maar realistische simulatieomgeving uitgevoerde oefeningen ontwikkelt de student of cursist daarnaast ook de praktische vaardigheden die nodig zijn om in zijn of haar werkomgeving de ICT-beveiliging op het vereiste niveau te kunnen brengen. Naast technische kennis en vaardigheden wordt in de nieuwe methode ook ruime aandacht besteed aan een onderbelicht aspect van ICT-beveiliging: de mens en zijn gedrag als meest kwetsbare schakel in de beveiligingsketen.

De tools die gebruikt worden in het lesmateriaal en dan met name in de practica zijn gebaseerd op Windows 8/Windows Server 2012.

De 5e druk In deze nieuwe druk is een uitgebreid hoofdstuk toegevoegd over Mobile devices.

Opbouw Na de eerste twee hoofdstukken, die een gedegen inleiding bieden in het onderwerp ICT-beveiliging, is elk hoofdstuk als volgt opgebouwd:

  1. Inleiding – een korte toelichting van het onderwerp van het hoofdstuk. 
  2. Leerdoelen – wat de student of cursist zou moeten kunnen en weten na het doorwerken van het hoofdstuk.
  3. Vereiste voorkennis – welke kennis de student of cursist zou moeten hebben om het hoofdstuk goed te kunnen begrijpen
  4. De bedreiging – welke bedreiging er bestaat met betrekking tot het onderwerp, de reden waarom we gaan beveiligen.
  5. De oplossing – welke methodes en hulpmiddelen zijn er beschikbaar om de bedreiging te minimaliseren of zelfs op te heffen.
  6. Het practicum – het uitvoeren van de oplossing. Er zijn soms meerdere practica bij een oplossing.
  7. Samenvatting

Voor de MBO-ICT Opleidingen Analoog aan het project Blauwdruk (een initiatief van het ECABO om civiele certificeringen - denk bijvoorbeeld aan Cisco en Microsoft diploma’s - te koppelen aan de kerntaken van kwalificatieprofielen) presenteren we een opzet waarbij per opleiding (Medewerker Beheer ICT, Medewerker ICT-Beheer, Particulier Digitaal Onderzoeker, Netwerkbeheerder en Applicatieontwikkelaar) wordt aangegeven welke kerntaken er matchen met delen van het boek. De classificering ‘vereiste basiskennis’ betekent hierin een 100% overlap, waarbij de kennis/practica in het boek de vereiste onderdelen zijn voor de uitstroom. U vindt deze classificering onder 'Specificaties' met de link ‘blauwdruk’.

Methodewebsite Op www.ict-security-boek.nl vindt u aanvullend de werkbladen, video's en tools.

Prijs: 
47,50
ISBN: 
978 90 5752 374 8
Auteur: 
Boris Sondagh
Aantal pagina's: 
524
Jaar van verschijnen: 
2018
Boekcategorie: 
ICT- en mediabeheer