ITIL-processen voor ICT beheer

ITIL-processen voor ICT beheer

ITIL-processen voor ICT Beheer is een uitgave gericht op het vakgebied IT Service Management. Hierin worden processen beschreven die een centrale rol spelen binnen het vakgebied ICT-Beheer. Met behulp van deze uitgave krijgen studenten een goed overzicht en inzicht in het opzetten en inrichten van IT Service Management.

Deze uitgave is gebaseerd op ITIL-versie 3 die in 2011 is gepubliceerd. In deze uitgave wordt veel aandacht besteed aan de praktische toepasbaarheid en relatie met de dagelijkse praktijk. Elk hoofdstuk is daarom voorzien van diverse opgaven. Een uitvoerige case aan het eind van elk hoofdstuk biedt de student de mogelijkheid vanuit de theorie en zijn eigen inzichten praktische situaties te beoordelen en onderbouwen. Deze combinatie vraagt om het vormen van een eigen standpunt inclusief onderbouwing waarbij kennis van de theorie als uitgangspunt is gekozen. Op basis van deze aanpak heeft deze uitgave een hoge mate van praktische toepasbaarheid binnen het vakgebied IT Service Management.

Prijs: 
€ 30,00
ISBN: 
978 90 5752 333 5
Auteur: 
Frits Gubbels, Hans van den Bent
Aantal pagina's: 
189
Jaar van verschijnen: 
2016
Boekcategorie: 
ICT- en mediabeheer