Linux hands-on, 4e druk

Dit leerboek is oorspronkelijk geschreven voor studenten Netwerkbeheer en ICT-beheer, niveau 4 MBO. De auteur Erwin Boonk heeft jarenlange ervaring als ICT-docent met Linux-onderwijs. Na kennismaking met verschillende methodes ontstond de behoefte aan een structurele methode die in het competentiegerichte onderwijs goed inpasbaar is. Gebruik wordt gemaakt van de distributie Suse. Dit boek is geen volledig Linux-naslagwerk, maar zet aan tot zelfwerkzaamheid bij het verwerven van kennis over het besturingssysteem Linux.

Ondertussen wordt er op verschillende scholen ook op niveau 2 en 3 kennisgemaakt met Linux, of zelfs reeds een volwaardige basis gelegd. In deze derde druk is hier rekening mee gehouden. Vergeleken bij de vorige uitgaves zijn er lesblokken bijgekomen die goed gebruikt kunnen worden in de lessen Besturingssysteem voor niveau 2 en 3, en door op een hele structurele manier dieper in te gaan op scripten kan er eind niveau 3 of begin niveau 4 een mooie basis gelegd worden voor verschillende uitstroomrichtingen.

Bij de 4e druk

Deze vierde druk is gebaseerd op OpenSuse Leap 15. Ten opzichte van de derde druk is het boek dusdanig aangevuld dat het nu de gehele examenstof van certificaat Linux Essentials omvat.

De vierde druk wordt verwacht in de loop van de maand juli 2018.

 

Prijs: 
20,00
ISBN: 
978 90 5752 377 9
Auteur: 
Erwin Boonk
Aantal pagina's: 
136
Jaar van verschijnen: 
2018
Boekcategorie: 
ICT- en mediabeheer