Netwerkbeheer met Windows Server 2019, deel 1

Netwerkbeheer met Windows Server 2019, deel 1

De serie

De boekenserie Netwerkbeheer met Windows Server 2019 bestaat (na afronding) uit de volgende delen:

  • Deel 1 Inrichting en beheer op een LAN
  • Deel 2 Beheer en beveiliging op een LAN

De boekenserie is sterk educatief van aard en daarmee veel meer dan een handleiding in het gebruik van een ICT-product. Dit educatieve aspect uit zich in de eerste plaats in de opzet van de boekenserie zelf. Zo is om puur didactische redenen in het eerste deel gekozen voor het inrichten en beheren van een netwerk zonder dat hierbij rekening is gehouden met het onderwerp beveiliging. Dat maakt het mogelijk om de cursist stap voor stap een netwerk in te laten richten zonder meteen in abstracte termen te vervallen. Voor de inrichting en het beheer van een client/server-bedrijfsnetwerk is uitgegaan van Windows Server 2019 met Windows 10 als client.

Prijs: 
€ 42,50
ISBN: 
978 90 5752 397 7
Auteur: 
Jan Smets
Aantal pagina's: 
544
Jaar van verschijnen: 
2019
Boekcategorie: 
ICT- en mediabeheer

Beschikbaar materiaal