Objectgeoriënteerd programmeren: design patterns

Objectgeoriënteerd programmeren: design patterns

Dit lesmateriaal dekt het kwalificatiedossier Verdieping object georiënteerd programmeren (K0882) af en bestaat uit vijf hoofdstukken:

  1. Inleiding UML; hierin worden de basisconcepten van UML en UML-schema’s behandeld.
  2. Objectgeoriënteerd programmeren in Java
  3. Objectgeoriënteerd programmeren in C-sharp
  4. Objectgeoriënteerd programmeren in PHP
  5. OOP Project-Sync

Hoofdstuk 2 tot en met 4 behandelt objectgeoriënteerd programmeren in de verschillende talen en objectgeoriënteerde patterns (patronen).

Bij de eindopdracht aan het einde van het boek, hoofdstuk 5, moet een applicatie ontwikkeld worden met gebruik van de MVC-methodiek. Dit mag ontwikkeld worden met eigen patterns in de programmeertaal naar keuze of met behulp van een framework.

Prijs: 
35,00
ISBN: 
978 90 5752 398 4
Auteur: 
Gabriel Sánchez Cano
Aantal pagina's: 
296
Jaar van verschijnen: 
2019
Boekcategorie: 
Applicatieontwikkeling
Keuzedelen

Beschikbaar materiaal