Overstijgen interculturele verschillen

Overstijgen interculturele verschillen

Het keuzedeel 'Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit (K0210)' is sectoroverstijgend en voorziet in zaken die betrekking hebben op het werken in een interculturele context.

Het kwalificatiedossier stelt: Dit keuzedeel heeft betrekking op het effectiever omgaan met culturele diversiteit tussen mensen aan de hand van het inzetten van interculturele sensitiviteit, interculturele communicatie en het tonen van betrokkenheid.

De beginnend beroepsbeoefenaar komt in verschillende situaties die een beroep doen op zijn interculturele sensitiviteit. Met behulp van interculturele sensitiviteit is hij zich bewust van zijn eigen referentiekader en de invloed daarvan op zijn 'blik op de wereld'. Wanneer hij zich hiervan bewust is, is hij in staat om 'onbevooroordeeld' naar mensen met een andere culturele achtergrond te kijken, begrip te krijgen en uiteindelijk culturele verschillen te overbruggen.

Wij hebben naast het sectoroverstijgende aspect ook een context van het ICT-beroepenveld toegevoegd. De reden daarvan is dat we menen dat we hiermee beter de ICT-student kunnen overtuigen dat dit keuzedeel ook relevant is bij zijn/haar studie.

Prijs: 
€ 35,00
ISBN: 
978 90 5752 409 7
Auteur: 
P.E. Kuijper, S.C. Kuijper
Aantal pagina's: 
216
Jaar van verschijnen: 
2019
Boekcategorie: 
Keuzedelen