PICTIO

PICTiO

PICTIO (Praktijkprojecten ICT in het Onderwijs) is een nieuw initiatief van de docenten Armand Lejeune en Owen Manusama en Brinkman Uitgeverij en kent twee hoofddoelstellingen:

  • Een betere afstemming van vraag en aanbod tussen ICT-onderwijs en het bedrijfsleven
  • Meer belangstelling kweken bij leerlingen voortgezet onderwijs voor het vak ICT

Door te fungeren als schakelpunt tussen het voortgezet onderwijs en aanbieders en afnemers van ICT moet PICTiO uitgroeien tot een lesplatform dat gebaseerd is op een voortdurend geactualiseerde en uitgebreide reeks realistische, aan de praktijk ontleende ICT-casussen.

Via de knop 'docentenexemplaar' geeft u aan belangstelling te hebben voor de ontwikkelingen rondom PICTiO. Met behulp van een nieuwsbrief houden we u op de hoogte. U ontvangt een docentenaccount zodra PICTIO online gaat!

Prijs: 
35,00
ISBN: 
978 90 5752 315 1
Auteur: 
C. Casander, A. Lejeune, O. Manusama e.a.
Jaar van verschijnen: 
2019
Boekcategorie: 
Generiek