Lesmateriaal, opdrachten en testjes kunnen nog zo leuk zijn, maar de typische student is vaak liever thuis dan op school. En liever met andere dingen bezig dan leren. Aan u als docent dus de taak om studenten actief mee te laten doen in de les én te motiveren thuis verder te gaan met de stof. 6 tips waarmee dat lukt.

Geef studenten een keuze

Is het tijd om aan de slag te gaan met een opdracht? Thuis of in de klas? Geef dan twee opdrachten mee en laat de student kiezen welke hij of zij maakt. Zo heeft de student het gevoel serieus genomen te worden en een keuze te hebben. Wanneer u slechts één opdracht meegeeft, is de kans groter dat de student de optie ‘niet maken’ meeneemt in de keuzeoverweging.

Geef aan wat u van de student verwacht

Voor veel studenten is het lastig als een opdracht niet helemaal duidelijk is. Hoe moet de opdracht worden ingeleverd? Hoeveel woorden mag een antwoord zijn? Wat voor soort antwoord verwacht u? Door duidelijk aan te geven wat de bedoeling van een opdracht is, neemt u onzekerheid weg en verhoogt u de motivatie.

Focus u op wat de student wél kan

Natuurlijk is het belangrijk dat u aangeeft wat de consequenties zijn van het niet maken van huiswerk of van niet opletten in de klas. Maar het is voor een student veel motiverender wanneer u focust op positieve consequenties én de vaardigheid van de studenten om deze positieve consequenties te ervaren. Zolang u in uw student gelooft, wordt het voor de student ook makkelijker om in zichzelf te geloven.

Laat studenten op verschillende manieren leren

De ene student leert het beste via het doornemen van theorie, andere studenten profiteren meer van hands-on opdrachten. De ene student werkt het best alleen, terwijl de ander een echte teamspeler is. Door veel variatie in uw lessen te stoppen krijgt iedere student de kans om op zijn of haar favoriete manier met de stof om te gaan, wat de lessen voor iedereen leuk houdt.

Soms is het tijd voor een pauze

Waren uw vorige lessen erg intensief? Geef uw student (en uzelf) dan eens een pauze door een film op te zetten of iets lekkers uit te delen in de klas. Dat voorkomt dat de student op gaat zien tegen uw moeilijke lessen.

Geef uw studenten de leiding

Door een aantal studenten ergens de verantwoordelijkheid voor te geven, ontstaat er automatisch meer motivatie voor de specifieke les. Misschien geeft u één student de taak om ervoor te zorgen dat er altijd genoeg stekkerdozen aanwezig zijn in het lokaal waar de les zal plaatsvinden, en zorgt een andere student voor een leuke ijsbreker (een grap, een filmpje, of een flauw spelletje) om de les mee te beginnen. Door de taken te roteren voelt iedere student zich gewaardeerd en een waar onderdeel van de les.