Cybersecurity wordt steeds belangrijker binnen de ICT sector, zo maken we op uit het nieuws, maar ook uit een recent trendrapport van Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Internetbedrijven kunnen niet zonder grote databestanden, maar die bestanden zijn privacygevoelig en met een kleine lek in de software hebben onbevoegden al snel toegang tot persoonlijke informatie.

Cybersecurity richt zich op ontwerp en programmering, maar ook op ICT- en mediabeheer en het monitoren, onderhouden, controleren en verdedigen van systemen. Op het moment wordt met name onderzoek gedaan naar het bouwen van veilige, betrouwbare systemen door middel van ‘Security & Privacy by Design’. Daarnaast ligt er een focus op de verdediging van deze systemen en het voorkomen van toekomstig technische kwetsbaarheden. Afgelopen voorjaar werd tevens de wetgeving rondom digitale persoonsgegevens aangescherpt met de invoering van AVG-wet.

Ook in het onderwijs is cybersecurity in opkomst. Uit het trendrapport van SBB blijkt dat studenten vaak meer weten over informatiebeveiliging dan hun docenten. De ICT branche ontwikkelt zich steeds sneller en daarmee ontstaan er ook steeds nieuwe vraagstukken op het gebied van veiligheid. Dit vraagt van docenten om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen, zodat zij studenten goed kunnen begeleiden. Eerder dit jaar kondigde Minister Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) dan ook aan cybersecurity een vast onderdeel van het ICT curriculum te willen maken.

Onze boeken worden constant herzien zodat we de snelle ontwikkelingen in de ICT bijblijven. Zo ook onze uitgaven ‘Security in systemen en netwerken’ en ‘Cybersecurity & veilig programmeren’. Beide boeken zijn afgestemd op de gelijknamige keuzedelen.