Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil cybersecurity een verplicht onderdeel maken in het curriculum van mbo-ICT-opleidingen. Het streven is dat dit begin 2019 is vastgesteld in de nieuwe kwalificatiedossiers.

Eerder dit jaar bleek uit een enquête van NOS dat er te weinig aandacht is voor cybersecurity in MBO-ICT opleidingen. Vorig jaar volgden slechts 480 ICT-studenten op het MBO een keuzevak over cybersecurity terwijl er duizenden staan ingeschreven bij instellingen. Het gevaar hiervan is dat toekomstige programmeurs niet leren in te spelen op mogelijke hackers. "Veilig programmeren moet de nieuwe standaard worden", zegt Edwin van Dis van de SBB.

"Ik neem dit signaal zeer serieus", zegt Van Engelshoven. "ICT levert een belangrijke bijdrage aan de economische groei in Nederland. Tegelijkertijd neemt daarmee ook het belang van cybersecurity toe."

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gaf dit voorjaar al aan cybersecurity te willen vastleggen in de kwalificatiedossiers. Deze dossiers zijn nog in de maak, maar aangezien zowel de SBB als de minister het belang van cybersecurity benadrukken wordt het vak ongetwijfeld in de dossiers opgenomen.

Behalve het opnemen van cybersecurity in de kwalificatiedossiers, stimuleert Van Engelshoven de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Het zouden de ICT vaklieden zijn die het beste op de hoogte zijn van de nieuwste programmeertalen en ontwikkelingen met betrekking tot cybersecurity. Door nauwer samen te werken met het vakgebied kan deze kennis beter aan studenten worden overgedragen.

Bron: NOS op 3