Een recent trendrapport van Stiching Beroepsonderwijs Bedrijfsleven benadrukt het belang van de T-shaped professional. Deze professional is niet alleen wegwijs in zijn eigen vakgebied, maar heeft ook de nodige kennis uit andere vakgebieden. Zo kan een ICT'er bijvoorbeeld ook vaardig zijn en sales, het omgaan met klanten, of een probleem benaderen vanuit een heel nieuw perspectief.

Op het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) worden studenten van verschillende opleidingen bij elkaar in de klas geplaatst om studenten ook kennis te bieden buiten hun eigen vakgebied. Volgens een trendrapport van stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wordt het steeds belangrijker voor professionals om naast een diepe inhoudelijke vakkennis, ook te beschikken over vaardigheden uit andere disciplines. Door studenten bij elkaar te plaatsen doen ze kennis op uit elkaars vakgebied en leren ze de sociale vaardigheden die nodig zijn bij het werken in teams.

Het trendrapport van SBB profileert de expert met specialistische kennis en vaardigheden in hun eigen vakgebied én competenties om te verbinden met mensen uit andere disciplines, de T-shaped professional. Deze professional kan een probleem vanuit verschillende perspectieven, vanuit verschillende disciplines, benaderen.

Belangrijk, want bedrijven zetten steeds vaker experts uit diverse vakgebieden bij elkaar, om tot optimale resultaten en oplossingen te komen. Helaas lopen teams binnen bedrijven vaak vast in het feit dat ze niet ‘dezelfde taal’ spreken. De samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen een bedrijf loopt doorgaans niet zo soepel. Door studenten op te leiden tot T-shaped professionals, wordt de samenwerking van teamleden bevorderd.

Volgens Geleyn Meijer, decaan op de Hogeschoool van Amsterdam, zijn de meeste opleidingen erg gefragmenteerd, waardoor studenten enkel kennis opdoen over hun eigen vakgebied. Ze leren monodisciplinair werken, in plaats van multidisciplinair met studenten uit andere vakgebieden. Zeker binnen de ICT neemt de behoefte aan T-shaped professionals gestaag toe: de samenleving digitaliseert meer en meer, waardoor beroepen, sectoren en branches steeds vaker in elkaar overlopen. Zo hebben ICT-professionals bijvoorbeeld vaker contact met klanten, waarvoor andere competenties nodig zijn dan de gemiddelde ICT-opleiding aanbiedt.

De T-shaped professional beschikt over de eigen vakkennis, maar ook over vaardigheden om zich te verbinden met andere disciplines. Daarnaast hebben deze professionals een vooruitziende blik en een hoog inlevingsvermogen, terwijl zij ook praktisch analyseren en concretiseren.