Ongewild gaan we er vaak vanuit dat jongeren digitaal geletterd zijn, maar dit blijkt lang niet altijd het geval. Wat is digitale geletterdheid? En hoe kunnen we het integreren in het ICT onderwijs? In de publicatie Handboek Digitale Geletterdheid helpt Kennisnet scholen op weg.

Digitale geletterdheid bestaat uit vier basisvaardigheden: ict-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn belangrijk om mee te draaien in onze moderne maatschappij, maar volgen Kennisnet is het inmiddels duidelijk geworden dat grote groepen leerlingen onvoldoende digitaal geletterd zijn. Vooral bij leerlingen uit het praktijkonderwijs valt het lage niveau op.

Het knelt dan vooral op het inschatten van de waarde van de informatie die zij tegenkomen op het internet: wat kun je voor waarheid aannemen? welke bron van informatie is betrouwbaar?

Ook het presenteren van de gevonden informatie lijkt moeilijk. Het lukt leerlingen wel om onderzoek te doen op internet, maar het presenteren van de resultaten van hun onderzoek als een samenhangend geheel gaat ze moeilijk af.

Om het niveau van digitale geletterdheid te verhogen, ontwikkelde Kennisnet het Handboek Digitale Geletterdheid. Dit Handboek helpt scholen om digitale geletterdheid via een integrale aanpak in het praktijkonderwijs te integreren. Het Handboek is te downloaden op de website van Kennisnet.