Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de MBO Raad gaan onderzoeken of de spelregels voor de examinering van de keuzedelen moet worden aangescherpt, omdat scholen zich nog veel zorgen maken over de examens voor keuzedelen.

Uit het voortgangsrapportage van de SBB over de slaag-zakregeling van keuzedelen, blijkt dat scholen op schema lopen wat betreft de voorbereidingen die zij treffen om de verplichte examinering van keuzedelen in te voeren. Echter maken scholen zich nog vaak zorgen over de examenregels: ze zouden te streng zijn.

SBB en de MBO Raad gaan daarom kijken of de wet- en regelgeving omtrent de examinering van keuzedelen moet worden aangepast. In december komen zij met een nieuw voorstel voor een haalbare examinering.

De meerwaarde van keuzedelen staat echter niet ter discussie, die heeft zich in de praktijk al dubbel en dwars bewezen. Belastend is nog wel het afzonderlijk examineren van elk keuzedeel, maar gelukkig zijn er voor steeds meer keuzedelen exameninstrumenten beschikbaar, zo blijkt uit een overzicht van het kennispunt Onderwijs & Examinering.