Sinds de ingang van de AVG hebben de meeste scholen een stevig IBP-beleid (‘informatiebeveiliging en privacy’-beleid) lopen. Er zijn protocollen opgesteld voor het omgaan met persoonsgegevens en de de ICT is beter beveiligd. Toch blijken veel studenten én docenten niet goed op hoogte te zijn over wat de AVG voor hen betekent. Met onderstaande tips creëert u meer bewustwording rondom deze – toch wel – belangrijke wet

Wanneer een student een foto maakt van de aantekeningen op het digiboard, waar de docent ook op staat, dan heeft de student al persoonsgegevens in handen. Zeker wanneer deze foto vervolgens gedeeld wordt met medestudenten via sociale media. De kans is groot dat de student op dit moment een wet overtreedt, zonder zich daarvan bewust te zijn.

Het is dus niet gek dat er steeds meer aandacht komt voor de mens in relatie tot de AVG. Want een school kan nog zo’n goed beleid hebben, het zijn uiteindelijk mensen die het beleid moeten voeren én die het beleid betreft.

Job Vos, jurist en expert op het gebied van privacy en informatiebeveiliging, deelde op Kennisnet een lijstje waarmee u kunt checken hoeveel u en uw studenten weten van de privacywetgeving:

  • Ik weet wat de AVG is
  • Ik weet wat persoonsgegevens zijn
  • Ik weet waarom privacy belangrijk is
  • Ik weet wat er op school van mij verwacht wordt als het gaat over rekening houden met de privacy van (mede)studenten
  • Ik weet hoe het zit met toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal en sociale media
  • Ik weet waar ik op moet letten wanneer ik online ben
  • Ik weet wat de afspraken op school zijn als ik werk via het schoolnetwerk
  • Ik weet welke rechten ik heb als het gaat over bijvoorbeeld het inzien of wijzigen van mijn persoonsgegevens
  • Ik weet waar ik terecht kan met vragen over privacy

Om zowel uw collega’s als uw studenten bewuster te maken van de privacywet, adviseert Vos om een klassengesprek of vergadering in te plannen waarin de 25 hulpvragen informatiebeveiliging worden besproken. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere hacks en DDoS-aanvallen. Daarnaast kan het zinnig zijn aandacht te besteden aan de digitale geletterdheid van uw studenten, of gebruik te maken van de korte lessen over privacy van de Autoriteit Persoonsgegevens. Of download de flyer van het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht.

Natuurlijk beschikken we zelf ook over lesmateriaal waarin de AVG uitgebreid ter sprake komt. Bestel hier een gratis docentexemplaar van onze uitgave Rechten en plichten in de ICT.