Het afgelopen jaar maakte meer dan 3.000 meisjes kennis met vrouwelijke Tech & IT-professionals, dankzij de door VHTO georganiseerde speeddates. Meisjes op het vmbo, havo en vwo kregen de mogelijkheid om de rolmodellen te bevragen over hun opleiding en beroep, zodat ze een goede profielkeuze kunnen maken.

Het landelijke expertisebureau VHTO voert activiteiten uit om de participatie van meisjes en vrouwen in bètawetenschap, techniek en ICT in Nederland te vergroten. VHTO richt zich daarbij op de hele keten van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, bèta/technische en ICT-opleidingen in het middelbaar beroeps- en het hoger onderwijs tot en met de arbeidsmarkt.

Want hoewel er volop kansen liggen op interessante banen in de IT-sector, blijft het aantal meisjes dat voor een IT-studie kiest laag. Een van de redenen daarvoor is het stereotype dat we hebben van de IT-professional en het gebrek aan vrouwelijke rolmodellen.

Cocky Booij, directeur van het VHTO, benadrukt dat deze stereotypen doorbroken kunnen worden door counter-stereotypes. “We beginnen bijvoorbeeld al in de kleuterklas, door het organiseren van bezoeken van vrouwelijke bèta/technische professionals. Het is belangrijk dat jonge meisjes zich van jongs af aan realiseren dat vrouwen ook raketten bouwen, en in de civiele techniek werken.”

Sinds januari 2018 hebben al 3.051 meisjes ontmoetingen gehad met 435 vrouwelijke experts in Tech & IT, zoals Software Engineers, Applicatieontwikkelaars en Cyber Security Specialists. Behalve speeddates gaven de vrouwen gastlessen bij het vak Informatica op zowel onderbouw als bovenbouw.

Door deze ontmoetingen krijgen meisjes de kans zich te spiegelen aan en identificeren met de ICT en techniek vrouwen die zij hebben ontmoet. Doordat ze een beter idee hebben van wat er voor hen mogelijk is in ons vakgebied, maken meisjes sneller de keuze voor een bèta profiel als ze voelen dat dat bij hen past.

VHTO bracht tevens de inspirerende brochure ‘Dit Doe Ik in IT’ uit, waarin tien vrouwelijk IT studenten en professionals vertellen wat zij zo interessant en uitdagend vinden aan hun vak.

Scholen in het voorgezet onderwijs die ook gebruik willen maken van de gastlessen en ontmoetingen die het VHTO aanbiedt kunnen zich hier aanmelden.

Deze voorlichtingen worden mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en het ING Nederland Fonds. En natuurlijk door alle vrouwelijke professionals (en hun bedrijven).