Tijdens de Worldskills Conference afgelopen week stond de Nederlandse ‘triple helix centraal’: de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Volgens Worldskills is deze samenwerking het succes achter het MBO in Nederland, dat steeds beter aansluit op de arbeidsmarkt.

Worldskills spreekt van een ‘Vierde Industriële Revolutie’ die méér van mensen vraagt dan kennis van hun vak, namelijk het kunnen aanpakken van onverwachte, complexe problemen. Met de toenemende automatisering en digitalisering doen dergelijke problemen zich steeds vaker voor en de oplossing is iedere keer weer anders, dankzij de snelle ontwikkelingen in de ICT. Een nauwe samenwerking tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven is daarbij van belang, omdat studenten goed moeten worden voorbereid op problemen die op dit moment relevant zijn in het bedrijfsleven spelen.

De conferentie richtte zich op vragen als ‘hoe kunnen studenten geïnspireerd worden om nieuwe vaardigheden op te doen?’ en ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren vaardigheden leren die ze in de toekomst écht nodig hebben?’ Het antwoord op deze vragen werd gezocht in de Nederlandse aanpak, die erop gericht is vaardigheden consistent naar een hoger level te tillen.

Dankzij deze aanpak is de jeugdwerkloosheid in Nederland relatief laag. Immers, studenten die van school komen zijn hier beter klaargestoomd voor de arbeidsmarkt dan elders. Ton Heerts van de MBO Raad wijst erop dat in Nederland maar liefst 90% van de MBO-afgestudeerden binnen drie maanden een baan vindt.

Volgens Joes de Goey, voorzitter van Worldskills Netherlands, wordt de Nederlandse ‘triple helix’ te vaak onderschat. ‘Wij zeggen in Nederland altijd dat de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt beter kan. Maar dat die afstemming in Nederland zo intensief plaatsvindt, is eigenlijk heel bijzonder.’ Hij noemt de overzichtelijke schaal van Nederland als mogelijke succesfactor hierin.

De samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers vindt niet alleen nationaal plaats, maar ook regionaal. Inge Vossenaar van het ministerie van Onderwijs stelde dat het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en de kwaliteitsafspraken onder andere bedoeld zijn om de regionale samenwerking tussen de drie spelers te verbeteren. Scholen werken bij hun kwaliteitsplannen dan samen met regionale bedrijven en de lokale overheid.

Scholen kunnen een RIF-aanvraag doen door contact op te nemen via de website. Zo kreeg het ROC van Amsterdam afgelopen jaar een fonds toegekend voor het project House of Digital. Samen met het bedrijfsleven werken zij aan de ontwikkeling van onderwijs op het gebied van digitale, veelal multidisciplinaire vaardigheden, die inzetbaar zijn in meerdere sectoren.