De afgelopen maanden heeft Stichting Praktijkleren (SPL) in opdracht van het onderwijscluster ICT een aantal regionale interpretatiesessies georganiseerd, waarin met ROC’s gesprekken werden gevoerd over de nieuwe kwalificatiedossiers. De resultaten van deze sessies zijn nu per kwalificatiedossier vastgelegd in een Handreiking Onderwijs.

Alle MBO ICT-opleidingen kunnen gebruik maken van deze handreikingen bij het inrichten van hun onderwijscurriculum. In overleg met Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wordt nu onderzocht hoe het bedrijfsleven verder betrokken kan worden bij de verdere implementatie van de nieuwe dossiers in onderwijs en examinering.

Om de handreikingen te bekijken logt u in als docent op de website van Stichting Praktijkleren.

Heeft u als docent vragen over de handreikingen, dan gaat SPL graag met u in gesprek tijdens een teamvergadering of studiedag. U kunt hiervoor contact opnemen met Inge Lauret of Theo Broeren.