Met ons lesmateriaal willen wij zoveel mogelijk aansturen op onderwijs op maat. Onderwijs dat aansluit bij de wensen van de docent, de behoeften van de individuele student én op de vraag op de arbeidsmarkt. Maar wat kunt u zelf doen om uw lessen af te stemmen op uw individuele studenten?

Verzamel en gebruik data

Gebruik toetsuitslagen en overhoringen om uw studenten te verdelen in kleine groepjes. Dit kunt u doen voor opdrachten, of gewoon in een soort mind-map voor uzelf. Welke studenten hebben meer hulp nodig voor specifieke thema’s? En welke studenten kunnen juist een uitdaging gebruiken? Als u hier een duidelijk beeld van heeft zult u merken dat u uw lessen automatisch meer op uw studenten gaat aanpassen.

Observeer

Een andere manier om data te verzamelen is door uw studenten te observeren. Wie dwaalt er af bij bepaalde onderwerpen? En hoe verlopen de discussies in overleggroepjes? Schuif aan bij discussies die wat aanvulling nodig hebben. Blijft er een student achter? Vraag hem of haar aan het eind van de les of u kunt helpen, of vertel dat u merkt dat de student moeite had met het onderwerp. Zo kunt u meteen extra uitleg geven. Daarnaast kunt u studenten die voorop lopen op de rest aanmoedigen hun studiegenoten te helpen.

Een andere manier om snel te peilen of studenten de stof hebben begrepen is om hen te vragen om een duim omhoog of omlaag, na de uitleg of een discussie. Zo ziet u als docent in één oogopslag welke studenten meer hulp nodig hebben. Zeker als u studenten in uw klas heeft die het eng vinden om vragen te stellen, is dit een waardevolle test. Zo geeft u ze de kans om onopvallend te laten zien dat ze met vragen zitten en kunt u naar hen toelopen en vragen wat ze niet hebben begrepen.

Interesses van de student

Als docent is het belangrijk dat u uw studenten en hun interesses goed leert kennen. U kunt de lessen hier eenvoudig op afstemmen door opdrachten uit het lesmateriaal te herschrijven. Laat bepaalde sportactiviteiten of games terugkomen in de opdrachten en gebruik de namen van studenten uit uw klas. Zo heeft u direct de aandacht en kunnen uw studenten het probleem nog beter voor zich zien.

Hoe meer u als docent aan de behoeften van uw individuele studenten tegemoet komt, hoe meer motivatie en prestatie u ervoor terug krijgt. Zoals Ignacio Estrada zei, “If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.”