Waar het onderwijs tot voor kort nog draaide om het doorgeven van de kennis over een specifiek vak, gaat het nu steeds meer om een voorbereiding op de maatschappij. Vakgebieden lopen in elkaar over, vakken die vandaag nog niet bestaan, mogen morgen gevuld worden op de arbeidsmarkt en de maatschappij is globaler dan ooit.

Maar hoe ziet dat er dan uit, die voorbereiding op het de maatschappij? En hoe kan de docent hier zo goed mogelijk in faciliteren? 3 pijlers.

  1. Leren is ontdekken

Tegenwoordig is veel lesmateriaal maatwerk: het kan precies op de student worden afgestemd, om zo in zijn of haar behoeftes te voorzien. Tegelijkertijd staat de docent nog steeds voor een klas met dertig studenten, die niet allemaal tegelijk het middelpunt van de klas kunnen zijn.

Voor studenten is het belangrijk dat ze leren leren. Dat ze weten hoe ze de informatie verzamelen die ze nodig hebben om een probleemstuk op te lossen dat ze in het beroepenveld kunnen aantreffen. Urenlang naar een college van de docent luisteren voorziet niet in het cultiveren van deze vaardigheid, maar de docent kan studenten wel aanmoedigen en faciliteren in hun informatievergaring.

De student kan dus prima centraal staan in de klas, door op zijn of haar eigen manier op zoek te gaan naar de oplossing voor een vraagstuk. De docent kan de student dan op een persoonlijke wijze tegemoetkomen en hem of haar sturen en motiveren waar nodig.

  1. Samenwerking staat voorop

Dankzij het internet wordt de wereld steeds kleiner. Steeds meer bedrijven werken met virtual teams, met werknemers van over de hele wereld. Daarnaast kiezen steeds meer studenten ervoor om in het buitenland te gaan werken en komen we ook in het Nederlandse beroepenveld steeds meer expats tegen.

Het is daarom belangrijk voor studenten dat ze leren samen werken met mensen, ook als die niet dezelfde cultuur, normen of waarden hebben als zij zelf. De docent kan hierin faciliteren door middel van groepsopdrachten en bemiddeling bij groepjes die niet goed samen lijken te werken.

Scholen kunnen leerlingen meer kennis laten maken met andere culturen en werkwijzen door uitwisselingen naar het buitenland of virtuele groepsopdrachten. Om in te spelen op de interculturele verschillen in het ICT vakgebied, bieden we sinds kort onze nieuwste uitgave ‘Overstijgen interculturele verschillen’ aan.

  1. Hands-on aan de slag

Soms is het moeilijk voor studenten om de stof die ze leren, in de context van hun vakgebied te zien. Ze leren dan enkel voor de toets maar begrijpen niet waarom ze iets leren. Om de motivatie te verhogen is het voor studenten heel waardevol om ook met en binnen bedrijven te leren.

Steeds meer scholen sluiten samenwerkingen met bedrijven, die faciliteren in echte probleemstukken die studenten kunnen oplossen. Hierdoor ziet de student meteen welke vaardigheden er allemaal nodig zijn bij het oplossen van zo’n vraagstuk. Dit verhoogt de motivatie en verbetert de voorbereiding op het beroepenveld.

Brinkman Uitgeverij moedigt praktijkleren sterk aan. Zo hebben onze onderwijsoplossingen vaak een praktische insteek en zijn wij initiatiefnemer van MBO Praktijk.

MBO Praktijk is een vrij toegankelijke website met praktijkopdrachten voor MBO ICT. In combinatie met ons lesmateriaal sluiten deze opdrachten aan bij Crebotrajecten en de praktijkexamens van Stichting Praktijkleren.