Op woensdag 16 mei vond onze eerste Masterclass Java voor docenten plaats. De Masterclass maakte onderdeel uit van de Netwerkdag Applicatieontwikkeling die Brinkman Uitgeverij in samenwerking met Stichting Praktijkleren organiseerde.

Gezien deze drukke periode van het schooljaar was de opkomst boven verwachting: ruim 25 docenten waren aanwezig. Deze brede interesse moedigt ons aan om de Masterclass vaker te organiseren.

De Netwerkdag startte met een discussie over de wenselijkheid van het aanbieden van een structureel karakter voor de uitwisseling van informatie, ervaringen, tips en lesmateriaal tussen docenten AO. Vragen zoals ‘aan welke voorwaarden moet zo’n community voldoen?’ en ‘moet de community aansluiten bij al bestaande platforms?’ kwamen aan bod. De reacties waren over het algemeen positief en enkele docenten gaven zelfs aan hun persoonlijke onderwijsvisie te willen delen. Wordt vervolgd!

Na de inspirerende discussie volgde de Masterclass Java, gegeven door Sar Maroof, auteur van onze boeken ‘Java Quizmaster voor beginners’ en ‘Een Java-applicatie bouwen’.

Tijdens het eerste deel van de Masterclass werd de aanpak voor het doceren van Java besproken, tevens de aanpak van ons boek ‘Java Quizmaster voor beginners’. Op basis van een bestaande broncode leert de student (in dit geval de docent) de taal kennen. De student bestudeert dus niet zozeer de theorie en syntaxis van Java, maar werkt met een broncode in Eclipse, een open source framework.

Alle docenten installeerden vervolgens zowel Eclipse als de broncode en kozen voorbeelden uit het boek om mee te werken. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Sar Maroof heeft het beschreven op zijn website.

Het tweede deel van de Masterclass bouwde voort op de opgedane kennis en ging nog een stap verder: docenten bouwden systematisch een complete Java bankapplicatie. Het visuele element van deze aanpak sprak de deelnemers enorm aan.

De presentatie van Sar Maroof kun je terugvinden op zijn website.

Wilt u de Masterclass Java op uw ROC herhalen? Stuur ons dan een mailtje: [email protected]

We sloten de Netwerkdag gezamenlijk af met een uitwisseling van ervaringen en plannen ten aanzien van de Keuzedelen, een onderwerp dat nog altijd veel docenten bezighoudt. Afgesproken werd dat met name bij het examineren op korte termijn verdere afstemming wordt gezocht.

Uiteraard zijn van beide boeken van Sar Maroof docentenexemplaren verkrijgbaar:

Java Quizmaster voor beginners

Een Java-applicatie bouwen