Kunstmatige intelligentie, of Artificial intelligence (AI), biedt veel mogelijkheden voor onderwijs op maat en zal de komende jaren voor veel verandering zorgen in het onderwijs. Wat betekent dat voor u als docent?

Wat is kunstmatige intelligentie (AI)?

Kunstmatige intelligentie, ook wel AI (Artificial Intelligence) genoemd, is het uitbesteden van taken aan computers, taken waarvoor mensen hun intelligentie inzetten. Hierbij kunt u denken aan waarnemen, herkennen, analyseren, redeneren en het oplossen en voorspellen van problemen. Zo heeft uw smartphone AI functionaliteiten, denk aan Siri of de Google Assistant, maar ook robots die in grote magazijnen orders verzamelen.

AI in het onderwijs

Kennisnet schreef een uitgebreid Technologiekompas over AI in het onderwijs, waarin u de belangrijkste trends en ontwikkelingen terugvindt. Daarnaast schetst het kompas een beeld van hoe het onderwijs er over een paar jaar uit zou kunnen zien en behandelt het belangrijke ethische vraagstukken. Want als kunstmatige intelligentie de overhand neemt, wie heeft het dan voor het zeggen? Het leermiddel, of u als docent?

Benieuwd naar het Technologiekompas? U leest er meer over op de website van Kennisnet.