Het zelfvertrouwen van studenten beïnvloedt het tempo waarin ze nieuwe stof opnemen en hoe vaardig ze worden in een vak. Zelfverzekerde studenten vinden het niet erg om af en toe een fout te maken en zijn niet bang om vragen te stellen. Daarnaast zitten studenten met meer zelfvertrouwen vaak lekkerder in hun vel, waardoor ze meer plezier halen uit hun tijd op school en minder stress ervaren tijdens examenperiodes.

Als docent heeft u veel invloed op het zelfvertrouwen van uw studenten. Zelfvertrouwen gaat namelijk vaak gepaard met de studieprestatie. Door studenten meer vertrouwen in zichzelf te geven, raken ze gemotiveerd en bereid om nieuw lesmateriaal tot zich te nemen. Ze worden enthousiaster over hetgeen ze leren. Daarom een aantal didactische suggesties om uw studenten meer zelfvertrouwen te geven.

1 Maak ruimte voor wat goed gaat

Bij studenten met weinig zelfvertrouwen komt kritiek harder binnen dan bij hun zelfverzekerde klasgenoten. Geeft u feedback, begin dan altijd met iets positiefs. Wat heeft de student wel goed gedaan? Prijs hem of haar hiervoor en stip daarna aan waar er ruimte is voor verbetering. Doe dit wanneer u de student één-op-één spreekt, maar zeker ook als u klassikaal feedback geeft.

2 Onderbreek de student niet

Is de student aan het woord? Verbeter hem of haar dan niet constant. Laat de student eerst uitpraten, zeg wat er klopte aan het antwoord of de stelling en ga dan in op het belangrijkste verbeterpunt. Op die manier voorkomt u dat de student helemaal niets meer durft te zeggen en bang wordt dat zijn of haar antwoord toch nooit goed is.

3 Stel haalbare doelen op

Door aan het begin van het jaar samen met studenten haalbare doelen op te stellen, kan er op verschillende manieren teruggekeken worden op hoeveel de student al heeft geleerd. Als een student ziet hoe ver hij of zij al is gekomen, motiveert dat om te blijven studeren.

4 Creëer een succesmoment voor iedere student

Iedere student heeft zijn of haar eigen vaardigheden en interesses. Weet u dat een student veel weet over een onderwerp dat eigenlijk niet in het curriculum zit? Besteed hier dan ook eens een uurtje aan. Dit laat de student zien dat hij of zij wél goed is in uw vak, wat leidt tot hernieuwde motivatie en plezier. Vraag een student u ook eens te helpen bij een technisch probleem, mocht u ergens tegenaan lopen, want ook dat geeft de student meer zelfvertrouwen.

5 Houd een logboek bij of laat de student een portfolio bijhouden

Door voor iedere student bij te houden hoe goed ze presteren, waar ze goed in zijn en wat er om verbetering vraagt, kunt u hier constant op inspelen. U gaat zien wat de sterke en zwakke kanten van een student zijn. De sterke kanten kunt u benadrukken en de zwakke kanten kunt u ondersteunen. Zo voorkomt u dat een student ver achter gaat lopen en een deuk in zijn of haar zelfvertrouwen oploopt.

6 Leren is studeren

Ga in de klas eens een gesprek aan om te onderzoeken hoeveel tijd studenten besteden aan hun huiswerk. Vaak blijkt dat studenten met een hoog cijfer langer gestudeerd hebben dan een student met een lager cijfer. Dit kan minder presterende studenten doen realiseren dat het niet aan hen ligt, maar dat ze simpelweg wat meer tijd mogen besteden aan hun huiswerk. Let wel op dat de studenten die hoog presteren niet liegen over hoe lang ze werkelijk gestudeerd hebben, want huiswerk maken blijft ‘niet cool’.

7 Reflectie

Geef studenten na iedere les de tijd om te reflecteren op wat ze geleerd hebben. Wat ging er goed? Wat leverde spanning op? Door dit klassikaal te bespreken zien studenten dat ze niet de enigen zijn die moeite hebben met een bepaald onderwerp. Als er ook aandacht wordt besteed aan hoe studenten obstakels overwonnen, worden nog worstelende studenten mogelijk tot nieuwe ideeën gebracht.

8 Creëer een positieve leeromgeving

Zorg dat u iedere student bij naam kent en oprecht in uw studenten geïnteresseerd bent. Studenten voelen het meteen aan als u verveeld of afgeleid bent, of hun prestaties niet écht belangrijk vindt. Een positieve leeromgeving geeft studenten een veilig gevoel, waardoor ze sneller in moeilijke materie durven te duiken en minder bang zijn om vragen te stellen. Daarnaast geldt: bent u zelf enthousiast over de stof, dan blijven studenten makkelijker bij de les en zijn ze gemotiveerder om met de stof aan de slag te gaan.